23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Tar du styringen?

Du vil få innsikt i hva som kjennetegner de mest effektive og produktive norske økonomifunksjonene i ulike bransjer. Vi ser på hva som skal til for å oppnå bedre forretningsinnsikt, kostnadseffektivitet, produktivitet og kontroll i økonomifunksjonen.

Marianne Brusdal

Marianne er Leder for PwC Financial Management som bistår selskaper med å effektivisere økonomifunksjoner, utleie av økonomikompetanse og regnskapsføring. Hun har lang erfaring som økonomidirektør fra flere selskaper og har bidratt sterkt til endring, utvikling og effektivisering av økonomifunksjonene. I tillegg har hun 10 års erfaring fra revisjons- og konsulentbransjen.