23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Regnskaps-/økonomiansvarlige som endringsagent.

En god sammenheng mellom strategi, KPIer og måling er et viktig virkemiddel for å implementere handlingsplaner og skape endring. Og en godt styrt regnskaps- og økonomifunksjon er en kritisk støttespiller til ledelsens implementering av strategi

Vi vil fortelle om hvordan en god prosess fra strategi til måling kan se ut, og vil vise hva regnskaps-/økonomiansvarlige kan bidra med.

Hva er gode KPIer for å løpende evaluere om regnskaps- og økonomifunksjon er organisert og drevet godt?

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen er Leder for RISK Advisory Services og partner i PwC.  Hun er også statsautorisert revisor.