23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Endring av regnskaps- og økonomisjefens rolle mot en digital hverdag

Er du forberedt på ankomsten av kontinuerlig bokføring?

Digitalisering vil vri fokus fra produksjon til sikring og kontroll, hvordan skal vi håndtere dette?

Vi skal se på hva virksomheten produserer av varer og tjenester for raskt å identifisere områder hvor vi lykkes og områder som bør forbedres.

Dette foredraget er tilpasset regnskaps- og økonomisjefer som ikke jobber i regnskapsbedrifter. 

Steve Cole

Steve er gründeren bak og leder av Intellview AS, der han har utviklet SmartBlikk, et nettbasert Business Intelligence system for små og mellomstore bedrifter. Han har spesielt erfaring innen rapportering av økonomisk informasjon samt analyse av finansielle data med sikte på bedre økonomisk styring. Steve er også foredragsholder for Regnskap Norge.