23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Her finner du programinnhold for Overskudd 2017

Tilbake til forsiden

Program for Overskudd 2017

Programmet for onsdag og torsdag gir oppdatering for regnskapsfører i kategorien “annet”, totalt 14 timer.

Programdetaljene finner du i programboksene nedenfor.Her anbefaler vi målgruppe for foredragene, men du velger selv hvilke parallelle sesjoner du vil delta på.

Onsdag 20. sep.
Tidspunkt Sekvens Foredragsholder Interessant for…
10:00 – 11:00 Innregistrering
11:00 – 12:00 Lunsj alle
12:30 – 12:50 VELKOMMEN – startskuddet går!

Christine Lundberg Larsen,
Regnskap Norge

Konferansier Bård Brænde

alle
12:50 – 13:40 Du må utvikle bedriften for å overleve Silje Vallestad alle
13:40 – 14:00 Pause
14:00 – 14:40 Alt. 1. Det året omstilling ble virkelighet, men trenger vi det? Sjur Dagestad medarbeidere og ledere i regnskapsbedrifter
Alt. 2. Moderne økonomi/regnskapsledelse – en pådriver i virksomhetsutviklingen Harald Krogh regnskaps – og økonomiledere
14:40 – 15:10 Pause
15:10 – 15:50 Alt. 1. Lederen – den viktigste faktoren kulturbygging eller nedbryting del 1 Morten Nilsen ledere i regnskapsbedrifter
Alt. 2. Hvordan knekke koden for det aktive medarbeiderskapet? del 1 Rune Semundseth medarbeidere i regnskapsbedrifter
Alt. 3. Regnskaps- og økonomisjefens rolle mot en digital hverdag Steve Cole regnskaps – og økonomiledere
15:50 – 16:10 Pause
16:10 – 16:50 Alt. 1. Forts. Lederen – viktigste faktor – del 2 Morten Nilsen ledere i regnskapsbedrifter
Alt. 2. Forts. Det aktive medarbeiderskapet – del 2 Rune Semundseth medarbeidere i regnskapsbedrifter
Alt. 3. Sammenhengen mellom strategi og KPIer Eli Moe-Helgesen ledere i regnskapsbedrifter
16:50 – 17.10 Pause 
17.10 – 18:15

Nettverking – ledet av overskuddsmennesker

Tema: Sentralstasjonen, Kundens behov, Bortfall av rapportering

Seks engasjerte medlemmer i Regnskap Norge alle 
19.00 – Fellesmiddag med underholdning Musikalsk underholdning av Ellinor Asp de feststemte 🙂

Med forbehold om programendringer.

Torsdag 21. sep.
Tidspunkt Sekvens Foredragsholder Interessant for…

08:00 – 09.00

Innregistrering

09:00 – 09:45

Hvordan stå stødig i denne digitale tidsalderen Vigdis Austrheim alle 
09:45 – 10:10 Pause
10:10 – 11:30 Alt. 1. Kundenes rolle og forventninger i den digitale virkeligheten Anne Stokke medarbeidere og ledere i regnskapsbedrifter
Alt. 2. Hva bør du forvente av et effektivt økonomi- og regnskapssystem Caroline Gjerding regnskaps – og økonomiledere + alle
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:30   Alt. 1. Presentasjon av pilotprosjektet innen forretningsutvikling Tre pilotbedrifter deler sine erfaringer så langt medarbeidere og ledere i regnskapsbedrifter
Alt. 2. Tar du styringen? Marianne Brusdal regnskaps – og økonomiledere + alle
13:30 – 14:00 Pause
14:00 – 14:45 Kunstig intelligens endrer spillereglene i regnskapsbransjen Morten Goodwin alle
14:45 – 15:05 Pause
15:05 – 15:50 Hvordan bli et OVERSKUDDsmenneske?
15:50 –    Nettverking og mingling i utstillerområdet alle
19:00 – Aperitiff før festmiddag med underholdning.

Festløver med sans for god mat 🙂

Konferansierer er Erik Solbakken og Hasse Hope.

de feststemte med sans for god mat og drikke 🙂 

Med forbehold om programendringer.

Fredag 22. sep. - Computerworld

Den tredje dagen av Overskudd 2017 er viet til en IT-konferanse i regi av Computerworld. Denne heldagskonferansen har fått tittelen

“Digitalisering av Regnskapsbransjen”.

Programstart kl. 09:30, innregistreringen fra kl. 09.0

Se informasjon om arrangementet på Computerworld Event sine nettsider