23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Regnskap Norge viser veg (pilotprosjektet)

Regnskapsbransjen er i stadig utvikling. Fra å ha størst fokus på selve regnskapsproduksjonen går vi over til å bli mer opptatt av verdien og innsikten regnskapet gir kunden. For å møte de nye kundebehovene har vi startet et pilotprosjekt for å hjelpe bransjen til å innfri forventningene.

Tre pilotbedrifter er valgt ut til å delta i prosjektet. Det er Fokus Regnskap AS i Fosnavåg, Vingman AS i Drammen og Adacc Regnskap AS i Oslo. De har alle tatt utfordringen på strak arm og er i full gang med samlinger innen følgende utviklingsområder:

  • Strategi og tjenesteutvikling
  • Ledelse og medarbeiderskap
  • Relasjonsbygging, markedsføring og salg
  • Prosesser og teknologi

På Overskudd 2017 skal de dele sine erfaringer så langt – kanskje blir du inspirert til å ta tak i egen bedrift?

Vil du vite mer?

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om dette prosjektet – ta kontakt med Morten Aasen, morten.aasen@regnskapnorge.no eller på tlf. 928 57 048.