23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Moderne økonomi/regnskapsledelse – en pådriver i virksomhetsutviklingen

Kunden er sjefen, det er det mange som sier i alle fall, men det er ikke så mange som vet hva kunden faktisk gjør. Hva leverer egentlig din virksomhet av tjenester som bidrar til kundens verdiskapning? I fremtiden må du forstå kundens forretningsprosesser for lykkes, forteller Harald Krogh. I dette foredraget vil han rette fokus mot viktigheten av å forstå forretningsmodeller, hvordan du skaper verdi og hvordan øke salget.  

Dette foredraget er tilpasset regnskaps- og økonomisjefer som ikke jobber i regnskapsbedrifter. 

Harald Krogh

Harald Krogh leder Bekk Management Consulting, rådgivningsenheten i Bekk. Harald har mer enn 20 års erfaring fra en rekke store norske selskaper og ulike bransjer, og brenner spesielt for moderne perspektiver knyttet til fremtidens forretningsmodeller. Har som konsulent og leder hatt særlig fokus på kundeorientert forretningsutvikling og tjenesteinnovasjon. Stikkord er helhetlig forståelse av virksomheter og kontekstuell forståelse av verdiskaping. Hvordan bidrar innsatsen i en virksomhet til verdiskapingen i en annen? Harald er utdannet siviløkonom fra NHH.