23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Hvordan knekke koden for det aktive medarbeiderskapet?

Veldig mange medarbeidere har veldig mange krav og forventninger til lederen sin, også har de forbausende få forventninger og krav til seg selv. Rune Semundseth har skrevet Medarbeiderkoden og den handler om at hver og en tar ansvar for seg selv og sin egen utvikling. Noen medarbeidere har også et lederansvar, men alle har vi til felles at vi trenger både feedback og hverandre for å være den beste versjonen av oss selv.

I dette foredraget rettes fokus mot teknikker og metoder for ansvarliggjøring og myndiggjøring. Det vil bli aktiviserende,  og vi vil utfordre deltakerne til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter og til å ta bevisste og kloke valg. Foredraget er en blanding av spennende metaforer, historier og svært praktisk orienterte verktøy og metoder som du kan ta med deg tilbake på jobb.

Rune Semundseth
Sivilmarkedsfører, forfatter og gründer, Businessmatering AS

Rune Semundseth er en Norges mest etterspurte foredragsholderne innenfor lederskap og medarbeiderskap. Han er også medforfatter til den kjente boka Rosinen i pølsa, og i 2015 ga han ut boka Medarbeiderkoden.