23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Kunstig intelligens endrer spillereglene i regnskapsbransjen

Enorme fremskritt skjer innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Kunstig intelligens er så kraftig at selv komplekse kognitive oppgaver automatiseres. Regnskapsbransjen er intet unntak.

Kundeforholdene er i endringer. Kunstig intelligens kan hjelpe kundene slik at den får utført mange av oppgavene regnskapsførerne utførte tidligere. Kunstig intelligens står klar for å være førstelinje med chatløsninger.

Kunstig intelligens lærer av eksempler. I skyløsninger lærer den kollektivt fra andre samtidig som den skreddersyr løsninger for enkelte kunder. Dette skjer allerede i salg, markedsføring, og analyse. Snart skjer det for regnskap. 

Kunstig intelligens forstår kundenes behov og kan gjenkjenne alt fra å oppgave avvik til å gjøre skjønnsmessige vurderinger. Kunstig intelligens er mye nærmere enn du tror.

Du lærer om ny teknologi og hvordan den endrer innlærte roller, kompetanser og «gamle» spilleregler i regnskapsbransjen. Samtidig får du konkret innblikk i hvordan ny teknologi kan benyttes strategisk for å skape mer interessante jobber og knytte kunder sterkere til bedriften.

Morten Goodwin

Morten har en PhD innen kunstig intelligens, er nestleder ved Centre for Artificial intelligence Research og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.