23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Hvordan stå stødig i denne digitale tidsalderen

En rivende digitalisering i Norge og internasjonalt krever mer av oss som ledere og medarbeidere. Det er nye trender, nye hensyn å ta, andre behov, men også nye og spennende muligheter.

Gjennom en engasjerende sesjon får du innsikt, tips og praktiske verktøy du kan ta med deg inn i din egen digitaliseringsprosess. Du øker egen innsikt som leder og medarbeider, du lærer mer om hva som skal til for å øke forståelse for nødvendige endringer, effektivisering og innovasjon. Du blir tryggere på hvordan du kan møte de utfordringene som kommer.

Vigdis Austrheim

Vigdis har over 15 års ledererfaring fra norske og nordiske virksomheter, som gründer og som leder i store internasjonale selskap. Hun deler av egne og andres erfaringer. Hun har samlet innsikt og praktiske råd fra erfarne ledere; hvordan leder de gjennom digitalisering, hvilke utfordringer har de sett og hvilke tiltak har de iverksatt i egen lederrolle.