23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Hva bør du forvente av et effektivt økonomi- og regnskapssystem

Effektive systemer for deg som har økonomiansvaret i virksomhet.  Du lærer om aktuelle systemer og hvordan de kan effektivisere hele regnskapsproduksjonen og forbedre resultatrapporteringen

Caroline Gjerding

Caroline er regionsdirektør i Amesto.