23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Under Overskudd 2017 skal Rune Semundseth snakke om det aktive medarbeiderskapet og hvordan plattform og ferdighetsutvikling skaper vekst. Fokuset rettes mot teknikker og metoder for ansvarliggjøring og myndiggjøring.

Se Rune Semundseth introdusere sitt foredrag her.

Positive endringer må skje ved at mennesker frigjør og tar i bruk eget potensial. Talenter blomstrer best når gode betingelser for læring og utvikling er tilstede. Det er dette som er den gode plattformen. Når mennesket myndiggjøres, modiggjøres og ansvarliggjøres i sitt arbeid, er sjansen for å utnytte potensialet i hver enkelt størst.

Å utfordre og støtte medarbeideren – å skape et miljø preget av aktivt medarbeiderskap – gir en god plattform for utvikling og vekst. Det å ha noen gode verdier i plattformen er en god start, men det er måten vi implementerer som avgjør verdienes betydning. Da må vi å se sammenhengen mellom plattformen, bestående av visjon og verdier, og den kompetansen som skal bygges.

Bli rustet for utvikling og vekst

Det spiller ingen rolle om du er overordnet eller underordnet. Det som betyr noe er at du er ordnet, at du er i vater, og at plattformen din er så robust at du liker deg selv og din virksomhet. På denne måten er du rustet for videre utvikling og vekst.

Neste steg er å videreutvikle deg i en vekstsone. Dette handler om å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Motivasjonen for dette kan være drevet av behag, men det kan også være drevet av et element av nødvendighet. Dette betyr at du må takle og like videreutvikling og vite hvorfor du skal ta neste steg.

Vi må vite hvilke ferdigheter som skal utvikles for å etterleve verdiene på en optimal måte! For å lykkes i denne utviklingen trenger alle god dialog med minst en god samtalepartner. Dette kan være lederen din, men også gjerne en makker på samme nivå. Det viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon både i arbeids- og privatlivet ditt og setter den gode samtalen i system. Da lykkes du bedre, og da lykkes virksomheten bedre. Da blir vi bedre enn i går, og bedre og bedre!

Skrevet av:

Rune Semundseth, sivilmarkedsfører, forfatter og gründer, Businessmatering AS