23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Ifølge Steve Cole går regnskaps- og økonomisjefer en ny og spennende tid i møte. Det digitale skiftet bringer med seg maskiner som kan gjøre de manuelle oppgavene for deg, slik at du får mer tid til analyse og beslutninger.

Se Steve Cole presentere sitt foredrag på Overskudd 2017 her.

La oss se bort fra alle de negative innslagene i media om at vi alle kommer til å erstattes av roboter, og la oss heller fokusere på det positive.

Ja, vi kommer til å benytte oss av roboter. Undertegnede har faktisk ansatt sin første robot til å gjøre en rekke mekaniske og tidkrevende oppgaver, slik at tiden til de ansatte kan brukes på vurderinger og beslutninger.

Frigjør tid til analyse

Fremtiden er lys for regnskaps- og økonomlederen. I dag skannes bilagene, og i mange systemer blir de tolket eller så kommer de rett inn som EHF-filer. Mye av den tidkrevende og repetitive jobben forbundet med bokføring har allerede blitt betydelig redusert. Dette frigjør tid til nye og spennende oppgaver som det tidligere ikke har vært kapasitet til.

Regnskaps- og økonomisjefer kan nå gå i gang med å analysere hvor virksomheter tjener penger og hvor de taper penger. Hvor mange gule matbokser kommer vi til å selge i påsken? Hva er lønnsomheten på våre største kunder og hvilke produkter gir best bruttofortjeneste for disse kundene? Hvordan kommer likviditeten til å utvikle seg over de neste 3 årene og hva kan vi gjøre for å sikre et solid grunnlag for videre drift?

Dette er temaer som vil bli tatt opp under Overskudd 2017. Dere kommer dessuten til å møte en robot ved navn SmartBob. Målet med møtet er å gi dere inspirasjon i møte med den digitale hverdagen.

Skrevet av:

Steve Cole, gründeren bak og leder av Intellview AS