23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

Hvis ledere evner å se mulighetene som ligger i endringene som følger det digitale skiftet, og klarer å inspirere medarbeiderne sine til å gjøre det samme – ja, da tror jeg det ikke bare blir overskudd i 2017, men også i mange år frem i tid.

Fremover tror jeg det blir viktig å være en tydelig leder. Hva jeg mener med tydelig lederskap, skal jeg komme tilbake til på Overskudd 2017.

Se Morten Nilsen presentere foredraget sitt her.

Lederens rolle i det digitale skiftet

Det er ingen tvil om at endringene som flere har forutsett, nå har truffet regnskapsbransjen for fullt. Digitaliseringen og automatiseringen skaper usikkerhet for svært mange. «Nå som flere av mine oppgaver er forsvunnet, hva skal jeg da gjøre?», er en tanke som kan streife mange.

De aller fleste mennesker presterer best når det ligger en viss trygghet i bunn. Det å være leder har alltid vært utfordrende, og jeg er sikker på at lederfunksjonen nå blir viktigere enn noen gang.

I mange av mine møter med ledere opplever jeg at flere har svært liten eller ingen opplæring i det å være leder. Mange uttrykker rett og slett at de er litt usikre i sin lederrolle. Konsekvensen av dette påvirker som regel deres lederstil. Hva slags lederstil tror du det er mest vanlig å benytte når man er usikker som leder – den coachende lederstilen eller den styrende?

Tankesettets kraft

Det er nok av teorier og undersøkelser som sier noe om hvilken lederstil det er lurt å benytte seg av. Men det er ikke mangel på kunnskap som er den største utfordringen i lederutviklingen.

Ofte vet vi hva vi bør gjøre, men unnlater likevel å gjøre det. Vi trenger å jobbe mer med tankesettet som støtter oppunder den atferden vi ønsker.

Når alt kommer til alt, tror jeg det er helt avgjørende å jobbe med eget tankesett, og i tillegg stimulere sine medarbeidere slik at de kan takle fremtidens endringer på best mulig måte.

De organisasjonene som raskere evner å omstille seg, vil ha et vesentlig konkurransefortrinn i forhold til de som ikke evner dette. Det hjelper lite om lederen ser hva som kommer og hva som bør gjøres – lederen er nødt til å få resten av organisasjonen til å se det samme.

«De er så lite engasjerte, de følger ikke opp det vi er blitt enige om», er en kommentar jeg hører ofte. Etter å ha fått ledertrening er det mange ledere som oppdager, og erkjenner, at det er egne formidlingsevner som må forbedres hvis man ønsker å engasjere medarbeiderne. Det er når den erkjennelsen er et faktum at endringen faktisk skjer.

Skrevet av:

Morten Nilsen, trener og foredragsholder hos Not Yet AS