23 35 69 00 post@regnskapnorge.no

For å få mer tid til å ta de gode beslutningene råder PwC bedrifter i vekst til å la en profesjonell tredjepart ta seg av regnskapet og å basere seg på skybaserte regnskapsløsninger. Under Overskudd 2017 vil Marianne Brusdal gi deg innsikt i hva som kjennetegner de mest effektive og produktive norske økonomifunksjonene i ulike bransjer.

Se Marianne Brusdal fortelle om sitt foredrag her.

En virksomhet i vekst må være fleksibel for raskt å kunne tilpasse seg markedet. For å kunne ta gode beslutninger og hele tiden vite hvor man står, må man ha styringsinformasjon som er riktig. Har du likviditet til neste lønnsutbetaling? Kan dere investere i et vareparti til gunstig pris? Og har du forsvarlig egenkapital?

Ledelsen har ikke tid til å lete etter bilag og lure på om alle kostnader har kommet med. Isteden bør tiden brukes på analyse og beslutningsstøtte, og helst minimalt med ressurser på inngående og utgående fakturaer.

Viktig å digitalisere og standardisere

PwC har utført en benchmarkanalyse av økonomifunksjoner i små og mellomstore bedrifter, og vi ser noen fellestrekk på hva som kjennetegner de funksjonene som bruker minst kostnader på regnskap. Undersøkelsen viser at en av de viktigste beslutningene er å digitalisere og standardisere økonomioppgaver og prosesser.

Det som kjennetegner de beste virksomhetene er:

  • effektiv bruk av outsourcing eller bruk av felles tjenestesenter til regnskaps- og lønnsproduksjon
  • nyere versjoner av ERP-systemer med programvare som støtter kritiske forretningsprosesser, som regel cloud-baserte løsninger
  • de utnytter tilgjengelige muligheter som e-handelsløsninger, e-faktura og integrasjon mellom ERP- og fagsystemer
  • de etabler noen få, men effektive interne kontrollrutiner som gjør at du og alle i selskapet gjør mest mulig riktig første gang. Da unngås mye feil, dobbeltarbeid og kostbare prosesser for feilretting.

For å redusere kostnader til regnskap ser vi at de mindre virksomhetene outsourcer funksjoner, mens de større virksomhetene etablerer felles tjenestesentre.

Kartlegg kostnadene til regnskap og rapportering

PwC råder derfor deg til å kartlegge hvor mye kostnader du bruker på regnskap og rapportering. Du kan også ta noen telefoner til ledere i tilsvarende selskaper, og sammenlign kostnadsnivå og hva du får igjen i form av gode analyser og beslutningsunderlag.

Mindre bedrifter opplever ofte at regnskapsføring og god internkontroll er tidkrevende og kostbare prosesser. De gir tilsynelatende lite verdi og er lett å nedprioritere i en gründerfase. Erfaring viser imidlertid at vekst uten gode beslutningsdata kan være katastrofalt.

Vårt råd til deg er å sørge for god kontroll på regnskapsføring og lønn. Det trenger faktisk ikke lenger å koste skjorta. Og du kan bruke tiden på å ta gode beslutninger.

Skrevet av:

Marianne Brusdal, leder for PwC Financial Management